Prádlo pro Vás žehlíme ručně a s láskou.

Klikněte na své město a objednejte si naše služby.

Ústí nad Labem Praha a okolí

Podmínky služeb

Legislativa

Vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí zákonem č. 40/1964 / Občanský zákoník / ve znění pozdějších předpisů. Naše služby jsou prováděné ve smluvních cenách (vč. DPH) a placeny v hotovosti, při převzetí zakázky. Na provedenou a uhrazenou službu vždy vydáváme daňový doklad (paragon). Oděvy jsou žehleny ručně. Bohužel, nepřebíráme odpovědnost za oděvy bez etiket (symboly čištění a žehlení).

Objednání služby

Objednávku služby lze zajistit telefonicky na uvedené číslo 604 803 089 nebo prostřednictvím e-mailu objednavka@paninazehleni.cz. Telefonické objednávky přijímáme do 18. hodin každý pracovní den. E-mailová objednávka musí obsahovat jméno, adresu, telefon, e-mail, datum s časovým rozpětím a místo, kde má být zakázka vyzvednuta. Potvrzení e-mailové objednávky trvá obvykle do druhého, tj. následujícího pracovního dne.

Vyzvednutí prádla na základě Vaší objednávky

Po vyřízení objednávky (telefonické či e-mailové) následuje osobní vyzvednutí prádla naším pracovníkem. Při vyzvednutí prádla je nutné vyplnit Zakázkový list s přesnou specifikací prádla (druh, počet, materiál, atp.). Na oděvy nadstandardní hodnoty prosíme VŽDY upozorněte. Prádlo není nutné speciálně připravovat, mělo by být jen čisté a suché. Ideální je předávat prádlo v prádelním koši nebo v taškách. Pokud budete chtít prádlo vyvěsit na ramínka, upozorněte na to prosím našeho pracovníka. Prádlo pověsíme a ochráníme folií.

Předání vyžehleného prádla

Nejpozději do 3 pracovních dní (zpravidla se dá dohodnout i jinak) bude vyžehlené prádlo připravené k předání na Vaší adrese. Prosíme Vás o kontrolu kvality provedené služby. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků či vad v dané zakázce je objednatel povinen bez zbytečných odkladů informovat zhotovitele. Součástí předání hotové zakázky je vyplněný Zakázkový list, který objednatel potvrdil při předání a následně jej znovu potvrzuje při převzetí dané zakázky. Svým podpisem stvrzuje souhlas s provedenou službou a kvalitou zakázky.

Rozvoz prádla

Doručení již vyžehleného prádla probíhá převážně ve všedních dnech od 18. do 21. hodiny, po domluvě i o víkendu. V případě, že se pracovník objednateli nedovolá, či jej delší dobu nebude moci zastihnout na uvedené adrese, bude vyžehlené prádlo uloženo u zhotovitele. Za každý den uložení vyžehleného prádla si zhotovitel účtuje 20,- Kč/den.

Reklamace, řešení reklamace a vzniklé vady v rámci provedené služby

Vady

V případě, že při převzetí již zhotovené zakázky zjistíte jakékoli nesrovnalosti či vady, které prokazatelně vznikly při zhotovení objednané služby, máte právo na reklamaci služby. Zjevné vady jsou takové, které lze běžnou pozorností objevit (např. díry, rozpárané švy, vytahaná vlákna, apod.), a které nebyly na Zakázkovém listu extra zmíněné. Skryté vady jsou takové, které nelze běžnou pozorností objevit (např. spálená místa či nevhodným způsobem žehlení poničená vlákna na materiálu, aj.), tudíž je nelze zmínit v Zakázkovém listu.

Reklamace

Vzhledem k povaze služby je nutné uplatňovat případné reklamace jen při předání hotové zakázky. Svým podpisem na Zakázkovém listu objednatel stvrzuje, že služba byla provedena správně a úplně. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

Odpovědnost za škodu

Zhotovitel odpovídá za prokázanou škodu způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci. Případné škody hradí zhotovitel v penězích a ve výši, kterou určuje specialista pojišťovny. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (tzv. obecné ceny), s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a jiným vadám. Zhotovitel si vyhrazuje právo nahradit poškozenou věc stejnou věcí, případně jiným zbožím se stejnými parametry (střih, látka, značka, apod.).

Nedílnou součástí těchto podmínek je ceník služeb.

Ceník je platný od 1. 1. 2015. Vyhrazujeme si právo na změnu.

Kontakt

Chcete si službu objednat nebo se jen na něco zeptat?

Vyplňte prosím kontaktní formulář anebo nám rovnou zavolejte na 604 803 089